Αρχική

Tί είναι o Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (Cultural Mediator);

Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή (ΔΜ);

Πώς μπορώ να αρχίσω να δραστηριοποιούμαι και εγώ;

Τι δυνατότητες μου προσφέρει η εκπαιδευτική πλατφόρμα και πως μπορώ να συνεισφέρω;

Τι θα μου προσφέρει η επιμόρφωση;