Αρχική

Tί είναι o Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (Cultural Mediator);
Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές είναι επαγγελματίες που έχουν λάβει εκπαίδευση ώστε να διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ μεταναστών και πολιτών της κοινωνίας υποδοχής, επιδιώκοντας την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και την εγκατάσταση θετικών σχέσεων μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και κουλτούρα. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή περιλαμβάνουν καλή γνώση των δομών, των νόμων, της γλώσσας, της κουλτούρας, των παραδόσεων και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής και της χώρας προέλευσης των μεταναστών, αλλά και ικανότητες επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης, διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών.

Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή (ΔΜ);

Τις τελευταίες δεκαετίες, η μετανάστευση έχει αλλάξει τις δημογραφικές δομές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει οδηγήσει στη δημιουργία του φαινομένου των πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Ως αποτέλεσμα των δημογραφικών αυτών αλλαγών, έχουν προκύψει νέες ανάγκες σε κοινωνικό επίπεδο. Μία από αυτές είναι η διαπολιτισμική μεσολάβηση, δηλ. η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται ή πηγάζουν από πολιτισμικές διαφορές.

Ειδικότερα, ως διαπολιτισμική μεσολάβηση θα μπορούσε να οριστεί η επίλυση πολιτισμικών τριβών/ προβλημάτων/ δυσχερειών μέσω της ανάπτυξης του διαλόγου, της επικοινωνίας και της δημιουργίας κοινού εδάφους μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. Ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και επιλύει τα όποια προβλήματα ανακύπτουν εξαιτίας της διαφορετικότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας και διευκόλυνσης της επικοινωνίας και της διαπραγμάτευσης.

Πώς μπορώ να αρχίσω να δραστηριοποιούμαι και εγώ;
Το έργο SONETOR, «Κατάρτιση διαπολιτισμικών μεσολαβητών αξιοποιώντας το νέο λογισμικό Κοινωνικής Δικτύωσης», είναι ένα πολυμερές έργο Δια Βίου Μάθησης, ενταγμένο στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci «Ανάπτυξη της καινοτομίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε επίσημα την 1η Φεβρουαρίου 2012. Το έργο SONETOR είναι ένα έργο διακρατικής συνεργασίας, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας κατάρτισης, η οποία ενσωματώνει υπάρχουσες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, με σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων και εξειδικευμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες, προκειμένου να βοηθήσει τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές στην ανάπτυξη τυπικών ή μη τυπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με τους μετανάστες. Στον ιστότοπο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το αντικείμενο και τους στόχους του έργου SONETOR, καθώς και για την ίδια την πλατφόρμα εκπαίδευσης. Αν σας ενδιαφέρει ο τομέας της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης μπορείτε να λάβετε επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών σε τομείς όπως Υγεία, Εκπαίδευση, Νομική Στήριξη, Δημόσιες Υπηρεσίες κα κάνοντας χρήση των σεναρίων επιμόρφωσης που προσφέρονται μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα. Ταυτόχρονα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις καταγεγραμμένες εμπειρίες και απόψεις άλλων ΔΜ, αλλά και να συνεισφέρετε τις δικές σας.

Τι δυνατότητες μου προσφέρει η εκπαιδευτική πλατφόρμα και πως μπορώ να συνεισφέρω;
Μέσα από την πλατφόρμα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με άλλους διαμεσολαβητές σε εθνικό καθώς και Ευρωπαϊκό επίπεδο και να μοιράζεστε καλές πρακτικές ή λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει χρησιμοποιώντας εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης της πλατφόρμας (blog, forum, facebook, linkedin, youtube κλπ). Στην πλατφόρμα μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα, ενδιαφέρουσες ειδήσεις και νέες εξελίξεις στον τομέα της διαμεσολάβησης. Το πλούσιο στατικό και δυναμικό υλικό της πλατφόρμας ενισχύει τόσο την ενημέρωση όσο και την ενεργή συμμετοχή σας στον εμπλουτισμό του υλικού αυτού που θα αποτελέσει μια «τράπεζα» γνώσης γύρω από Διαπολιτισμικά θέματα.

Τι θα μου προσφέρει η επιμόρφωση;
Στόχος της επιμόρφωσης είναι η αναβάθμιση των μη τυπικών προσόντων των ΔΜ μέσα από ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων. Η πλατφόρμα εκπαίδευσης παρέχει σε κάθε εκπαιδευόμενο ένα διαρκώς διαθέσιμο κανάλι ομότιμης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.

Με την διαδικασία της επιμόρφωσης:

  • Εντοπίζετε τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες σας που έχετε λάβει μέσα από τυπική κατάρτιση και εμπειρία
  • Αποκτάτε πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες και ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν
  • Συνεργάζεστε με άλλους ΔΜ ανταλλάσσοντας απόψεις, πληροφορίες και γνώσεις
  • Αποκτάτε πιστοποιητικό συμμετοχής από την Κοινοπραξία του έργου SONETOR
  • Ενισχύεται ο θεσμός της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης
  • Ενισχύεται η ανάγκη για θεσμοθέτηση του ρόλου του ΔΜ