Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μοναδικό Ελληνικό Κρατικό Πανεπιστήμιο , που προσφέρει τυπική και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, που οδηγεί σε απόκτηση πτυχίων BSc, MSc και PhD, καθώς και πιστοποιητικών Δια Βίου Μάθησης. Το ΕΑΠ χρησιμοποιεί μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ υποστηρίζεται από σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Αυτή την στιγμή, περίπου 35000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν ένα από τα 6 προπτυχιακά και 26 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το ΕΑΠ αποτελείται από τέσσερις Σχολές (Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Εφαρμοσμένων Τεχνών) και σε αυτό ανήκει το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ). Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) ιδρύθηκε ,για να στηρίξει το ΕΑΠ, όσον αφορά στην εφαρμογή εκπαιδευτικών, μεθοδολογικών και τεχνολογικών καινοτομιών, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το ΕΕΥΕΜ στοχεύει στην παρακολούθηση των κοινωνικών και βιομηχανικών αναγκών, όσον αφορά τις ικανότητες, δεξιότητες και την απασχόληση, την πιστοποίηση της ποιότητας της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και υλικού, την ανάπτυξη της καινοτομίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, την εφαρμογή προηγμένων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, και σε γενικές γραμμές, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της μεταφοράς καινοτομίας εκ μέρους του ΕΑΠ. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται, μέσω  του ΕΕΥΕΜ,  έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO από το 2008. Το ΕΕΥΕΜ έχει υλοποιήσει αρκετά έργα Δια Βίου Μάθησης (ελέγξτε εδώ, στο site  http://www.e-comet.gr), όπως τα έργα TIPS, VAB και PIN.