O projekcie

Kim jest mediator kulturowy?
Mediator kulturowy  to osoba zawodowo zajmujące się pośrednictwem między imigrantami i obywatelami kraju goszczącego. Zadaniem mediatorów kulturowych jest podniesienie jakości wzajemnej wymiany wiedzy i ustanowienie dobrych relacji pomiędzy ludźmi pochodzącymi z  odmiennych kręgów cywilizacyjno-kulturowych.Głównymi cechami mediatora kulturowego są:  biegła znajomość przepisów prawa imigracyjnego obowiązującego na danym obszarze; znajomość  języków  obcych; wiedzy na temat kultury i tradycji zarówno imigrantów,  jak i obywateli kraju goszczącego. Od mediatora kulturowego oczekuje się  wysokich umiejętności komunikacyjnych, w tym  aktywnego słuchania,  znajomości technik negocjacji  i naturalnej zdolności rozwiązywania problemów.

Dlaczego rola mediatora kulturowego jest taka istotna?
W ciągu ostatnich dziesięcioleci migracje spowodowały trwałą zmianę struktury demograficznej w wielu krajach Europy i znacząco przyczyniły się do tworzenia podwalin społeczeństwa wielokulturowego.  Przed takim społeczeństwem pojawiły się nowe wyzwania.  Jednym z nich jest mediacja międzykulturowa, czyli mechanizm rozwiązywania problemów wynikających z interakcji ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych.Uściślając, mediacją kulturową można definiować jako rozwiązywanie konfliktów poprzez dialog, podniesienie poziomu wzajemnego zrozumienia i stworzenie wspólnej platformy komunikacji dla grup odmiennych kulturowo. Mediator jest pomostem pomiędzy obcymi sobie jednostkami i ma na celu rozwiązywać problemy wynikające z ich wzajemnego niezrozumienia. W większości przypadków zadaniem mediatora jest pomoc w poprawie komunikacji, wzajemnego zrozumienia i negocjacji. 

W jaki sposób mogę się zaangażować?
SONETOR “Szkolenia dla mediatorów kulturowych z wykorzystaniem narzędzi WEB 2.0.” jest wielostronnym projektem realizowanym w ramach działania “Tworzenie innowacji”  programu  “Uczenie się przez całe życie –Leonardo da Vinci” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt został oficjalnie rozpoczęty 1 lutego 2012 roku. SONETOR  jest międzynarodowym projektem , którego celem jest stworzenie platformy szkoleniowej, wykorzystującej aplikacje społecznościowe i metodyki edukacyjne potrzebne mediatorom kulturowym w podniesieniu kwalifikacji zawodowych zarówno miękkich jak i twardych. Beneficjenci projektu nabędą umiejętności niezbędne w szczególności w pracy z imigrantami. Na stronie projektu można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących szeroko rozumianej problematyki związanej z mediacją międzykulturową, celów projektu i platformy szkoleniowej. Jeżeli interesuję Cię problematyka mediacji kulturowej i chcesz podnieść swoje kwalifikacje w tej dziedzinie to możesz skorzystać z materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie, w tym interaktywnych scenariuszy dotyczących m.in. ochrony zdrowia, edukacji, pomocy prawnej, kontaktów z administracją publiczną. Rejestracja na platformie szkoleniowej umożliwia nie tylko  korzystanie z gotowej bazy danych, ale również wymianę  doświadczeń i z innymi użytkownikami oraz inicjowanie dyskusji  na interesujące dla Ciebie tematy.

Co oferuje platforma szkoleniowa i w jaki sposób mogę z tego skorzystać?
Platforma daje możliwość kontaktu z innymi mediatorami kulturowymi pracującymi na terenie całej Unii Europejskiej. Możliwość korzystania z narzędzi społecznościowych zintegrowanych z platformą (blog, forum, facebook, linkedin, youtube itp.) pozwala na efektywną wymianę doświadczeń i rozwiązywania problemów jakie napotyka mediator kulturowy  w swojej codziennej pracy. Platforma projektu SONETOR jest doskonałym źródłem informacji dotyczących szeroko rozumianej mediacji międzykulturowej. Jest również bazą danych ciągle wzbogaconą o interaktywne treści, które mogą zamieszczać i edytować jej zarejestrowani użytkownicy.

Co zapewnia szkolenie?
Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji mediatorów kulturowych, poprzez kształcenie odbywające się dwutorowo. Z jednej strony korzystanie z zamieszczonej na platformie treści edukacyjnych,  z drugiej strony wymianę  doświadczeń z innymi uczestnikami projektu SONETOR. To właśnie połączenie koncepcji dostępu do informacji on-line z możliwościami komunikacji między użytkownikami jest jedną z największych zalet oferty i odróżnia ją od tradycyjnych kursów nauczania na odległość. Każdy użytkownik platformy ma zapewniony, wysoce spersonalizowany przez siebie kurs, który realizuje w wyznaczonym przez siebie tempie.

W ramach szkolenia:

  • zostaną ocenione dotychczasowe umiejętności i wiedza użytkownika
  • użytkownik otrzyma dostęp do bazy danych dotyczącej tematyki  mediacji międzykulturowej
  • użytkownik może współpracować z innymi mediatorami kulturowymi, wymieniać doświadczenia i poglądy
  • użytkownik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
  • zostanie stworzona baza dobry praktyk zawierających najistotniejsze informacje potrzebne w codziennej pracy mediatora kulturowego