Hellenic Open University (HOU)

Hellenic Open University (HOU) jest jedyną państwową uczelnią w Grecji oferującą formalne i nieformalne kształcenie dorosłych na poziomie zarówno studiów zawodowych jak i magisterskich. Podjęte studia dają możliwość uzyskania w przyszłości tytułu,stopnia naukowego lub certyfikatu Lifelong Learning.

Oferta dydaktyczna HOU jest w pełni dostosowana do przyjętej przez placówkę formy kształcenie studentów. Wszystkie zajęcia są prowadzone w trybie on-line. Jest to możliwe dzięki specjalnie przygotowanej na potrzeby uniwersytetu metodologii i nowoczesnej infrastrukturze uczelni.

Obecnie około 35000 słuchaczy bierze udział w jednym z 6 programów studiów licencjackich i 26 studiów podyplomowych lub magisterskich HOU składa się z czterech wydziałów (nauka i technika, humanistyczny,  społeczny i sztuk pięknych) oraz „Laboratorium: Edukacja Metodologia i Technologia (e-CoMeT).

Laboratorium ma za zadanie zapewnić i podnosić jakość oferowanego programu nauczania poprzez:

  • monitorowanie potrzeb rynku.
  • wspieranie badań naukowych i transferu innowacji w imieniu HOU
  • zastosowanie zaawansowanych technologii ICT w praktyce edukacyjnej

Jakość usług oferowany przez e-Comet Lab została potwierdzona  certyfikatem ISO w 2008 roku.

E-Comet Lab posiada udokumentowaną historię udziału w projektach LLL (sprawdź http://www.e-comet.gr ) m.in. TIPS, VAB i PIN