Instytut Informatyki i Prasy „Diofantos” (CTI)

Instytut Informatyki i Prasy „Diofantos” powstał w 1985 roku w Patras. Znajduję się on pod auspicjami greckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jego założenia i cele można podsumować następująco:

• prowadzenie badań w dziedzinach: oprogramowania, sprzętu, technologii, sieci komputerowych, telekomunikacji oraz społeczno-ekonomicznych wpływów społeczeństwa informacyjnego

• projektowanie i rozwoj produktów, usług w dziedzinie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

• wspieranie edukacji i kształcenia w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i społeczeństwa informacyjnego

• opracowanie technologii i know-how

• doradztwo i usługi dla greckiej administracji publicznej i Ministerstwa Edukacji w obszarze społeczeństwa informacyjnego

Nadrzędnym celem Instytutu są badania i rozwoj w dziedzinie ICT. Główne obszary zainteresowań to: algorytmy i złożoności architektur równoległych, sieci komputerowe, systemy rozproszone, systemy  obrazów cyfrowych, superkomputery, bazy danych, teoria gier.

Działalność instytutu jest związana z postępem w dziedzinach, takich jak systemy informacji geograficznej, multimedia, monitoring środowiska, usługi telematyczne, nowe technologie w edukacji, informatyka w medycynie, optymalizacji produkcji przemysłowej, aplikacje na telefony komórkowe, technologie internetowe, aplikacje społecznościowe wspierające edukację.

Efekty pracy CTI mają być odpowiedzią na potrzeby państwa greckiego w szeroko rozumianym obszarze zastosowania nowych technologii. Co więcej nie mają one ograniczać się jedynie do obszaru badawczego, ale  również służyć w różnych dziedzinach gospodarki.