Uniwersytet w Limerick

Uniwesytet w Limerick (UL) jest niezależną, międzynarodową uczelnią, liczącą ponad 11 tysiącami studentów i ponad 1 200 pracowników.  Ten młody i dynamiczny uniwersytet może pochwalić się nie tylko licznymi sukcesami w dziedzinie badań naukowych ale również wysoką liczbą uzyskanych grantów. Misją uczelni jest promowanie rozwoju nauki poprzez badania i kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr. W trakcie procesu dydaktycznego zachęca się do innowacji i odwołuje do idei uczelni otwartej szanującej zasady niezależnych badań i wypowiedzi.

Szczególną uwagę przywiązuje się do rozbudowy gałęzi wiedzy przydatnych dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Irlandii. Uniwersytet, od momentu swojego powstania, w 1970 roku jest pionierem w dziedzinie innowacji edukacyjnych, takich jak m.in. kształcenie ustawiczne i kursy modułowe, które stały się integralną częścią systemu ECTS i Procesu Bolońskiego.

Uczelnia ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską, w tym wielu w dziedzinie kształcenia ustawicznego. Uniwersytet w Limerick odgrywa kluczową rolę w projektach realizowanych w obszarze regionalnych klastrów edukacyjnych i integracji społecznej, co więcej może poszczycić się , że należy do czołówki ośrodków akademickich realizujących projekty badawcze w dziedzinie wielokulturowości i badań nad procesami integracji.