BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und GmbH Personaltraining został utworzony w 1987 jako niezależna jednostka podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Główne działania placówki obejmują kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i doradztwo dla osób bezrobotnych, umożliwjając im tym samym powrót na rynek pracy. Instytut posiada zaplecze szkoleniowe dla 10 tys. słuchaczy rocznie. Używane metody są dostosowane do różnych grup docelowych. W szerokiej ofercie szkoleń BEST znajdują się także autorskie metodyki pedagogiczne i dydaktyczne dostępne w postaci kursów on-line. Baza kursów jest stale aktualizowana.

BEST Institut für berufsbezogeneds Weiterbildung und GmbH Personaltraining,  jako jedna z pierwszych tego typu placówek w Austrii, otrzymała  certyfikat Eco-C-center (Certyfikat Komunikacji Europejskiej) i zapewnia odpowiednie szkolenia oraz testy.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und GmbH Personaltraining posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy międzynarodowej.  Do tej pory instytut brał udział  w ponad 60 projektach europejskich, zarówno w roli koordynatora jak i partnera. Instytut skupia się na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, a także wspólnego rozwoju z partnerami europejskimi.